Oferta

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy prowadzi następujące świadczenia zdrowotne:

 • profesjonalną opiekę pielęgnacyjną,
 • opiekę lekarską i kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji,
 • psychoterapię i terapię zajęciową pozwalającą na zachowanie aktywności osobom starszym i schorowanym,
 • przygotowanie do samo-opieki i samo-pielęgnacji,
 • edukację mającą na celu adaptację chorego do nowej sytuacji zmienionej w wyniku choroby,
 • wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia.

O przyjęciu do zakładu decyduje:

 • kolejność zgłoszenia,
 • wniosek o przyjęcie do zakładu wystawiony przez lekarza rodzinnego lub lekarza innej placówki opieki zdrowotnej.

Dysponujemy:

 • 1-, 2-, 3- i 4-osobowymi salami chorych,
 • salą rehabilitacyjną oraz gabinetami fizykoterapii,
 • gabinetem psychoterapii,
 • gabinetem terapii zajęciowej,
 • kaplicą.

Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwa grono pracowników, do których należą:

 • lekarz internista,
 • pielęgniarka ze specjalistycznym przygotowaniem,
 • opiekunki wspomagające pracę pielęgniarek,
 • fizykoterapeuci,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy.

Zasady odpłatności za pobyt:

Zgodnie z obowiązującym przepisami oraz umową z NFZ pacjent ponosi samodzielne koszty związane z kosztami hotelowymi, w zakresie wchodzą:

 • koszty wyżywienia,
 • opłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna),
 • opłaty związane z utrzymaniem czystości (pralnia, wywóz nieczystości).

Pobyt prywatny, komercyjny — bez skierowania lekarskiego — jest w całości pokrywany przez pacjenta.

ZAKŁAD POSIADA AKTUALNY WPIS DO REJESTRU WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 

1

 

2

 

3