Oferta

Oferta pielęgnacyjno-opiekuńcza

Terminy przyjęć do naszej placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej ustalane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Innym warunkiem decydującym w tej kwestii jest posiadanie wniosku o przyjęcie do zakładu, wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza innej placówki opieki zdrowotnej.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oferuje następujące świadczenia zdrowotne:

 • profesjonalną opiekę pielęgnacyjną,
 • opiekę lekarską i kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji,
 • psychoterapię i terapię zajęciową, które pozwalają na zachowanie aktywności osobom starszym i schorowanym,
 • przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji,
 • edukację mającą na celu adaptację chorego do nowej sytuacji, zmienionej w wyniku choroby,
 • wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia.

Sale i gabinety terapeutyczne

Nasza placówka dysponuje szerokim zapleczem lokalowym i technicznym:

 • 2-, 3- i 4-osobowymi salami chorych,
 • salą rehabilitacyjną oraz gabinetami fizykoterapii,
 • gabinetem psychoterapii,
 • gabinetem terapii zajęciowej,
 • kaplicą.

Personel medyczny

Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwa grono pracowników, do których należą:

 • lekarz internista,
 • pielęgniarki ze specjalistycznym przygotowaniem,
 • opiekunki, które wspomagają pracę pielęgniarek,
 • fizykoterapeuci,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy.

Koszty                    

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent ponosi samodzielnie opłaty związane z kosztami hotelowymi. W zakres tych wydatków wchodzą:

 • wyżywienie,
 • opłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna),
 • opłaty związane z utrzymaniem czystości (pralnia, wywóz nieczystości).

W naszym ośrodku możliwy jest również pobyt prywatny, w pełni komercyjny. Nie jest wtedy wymagane skierowanie lekarskie, ale koszty zabiegów, zajęć oraz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są w całości pokrywane przez pacjenta.